Nina Latinović
Predsednica Nezavisnog filmskog centra Kino Klub Novi Sad
kinoklubnovisad@gmail.com

 Nina Latinovic

President of Independent film center Kino Kluba Novi Sad

kinoklubnovisad@gmail.com
13fff_drugi-dan-21
Advertisements