Kino klub Novi Sad počeo je sa radom davne 1951. godine u okviru tadašnje Narodne tehnike. Nastao je iz potrebe mladih ljudi da se bave filmom i fotografijom. Kino klub je imao dvojaku funkciju- obrazovao je sve zainteresovane koji su sticali potrebne veštine da snimaju i prave filmove i ujedno je na svojim redovnim projekcijama podučavao širu publiku kroz filmske programe. Treba napomenuti da u tom momentu u Novom Sadu pa ni u Jugoslaviji nije postojala filmska akademija, te da su Kino klubovi bili jedina mesta gde su se veštine te vrste mogle steći.
Kroz Kino klub su u narednim decenijama prošle hiljade mladih ljudi, a neki od njih su nastavili da se profesionalno bave filmom, ili su angažovani na televiziji. Autori koji su stasali u Kino klubu Novi Sad dobijali su mnoge značajne filmske nagrade, kako u Jugoslaviji tako i na međunarodnoj sceni.
Krajem osamdesetih godina Kino klub prestaje sa radom, uglavnom usled nebrige tadašnjih gradskih vlasti, odnosno nedostatka sredstava potrebnih da bi se prešlo sa filmske trake na video opremu.
2001. godine, grupa studenata novosadske Akademije umetnosti dolazi na ideju da ponovo pokrene Kino klub koji bi, pored svoje tradicionalne funkcije da edukuje mlade ljude iz oblasti filmske kulture bio i mesto gde bi se okupljali mladi profesionalci, studenti akademije i svi oni koji bi hteli da se ozbiljno posvete filmu. Namera je bila da se formira produkcija koja neguje pre svega autorski film, neopterećen komercijalnim uspehom, gde bi mladi autori mogli da “izbruse” svoj autorski rukopis.
Pored produkcije, Kino klub ima programe edukacije kroz filmske radionice, kao i programe koji služe popularizaciji kratkog filma kroz tematske projekcije i festival kratkog filma “Filmski front”.
Kino klub u prvo vreme funkcioniše kao neformalna grupa u okviru Foto kino video saveza Vojvodine, a od 2005. godine je registrovan kao udruženje građana pod imenom Nezavisni filmski centar Kino klub Novi Sad. U produkciji Kluba urađeno je bliže stotinu kratkih dokumentarnih, igranih, animiranih i eksperimentalnih filmova, kao i tri dugometražna igrana filma. Predsednica NFC Kino klub Novi Sad je producent Nina Latinović.

13fff_cetvrti-dan-3


Independent film center Kino Klub Novi Sas is a non-profit, non-political citizens association that aims to popularize author film through production, education and screenings, as well as through archiving and preservation of the film legacy of the old Kino Klub. In the production of the Kino Klub close to a hundred short documentary, animated and experimental films have been created, as well as three feature films.

frontc-30